Celulitida

Celulitida - léčba a prevence » Špatné stravovací návyky a s nimi související nadváha vedou v naší společnosti k rychlému šíření celulitidy.
Ruční lymfatická masáž Účinky lymfatické masáže je zahájení procesu odstranění problémů s celulitou a formování probémových partií těla. Lymfoven - lymfatická přístrojová masáž Velmi účinná součást procesu formování těla a odstraňování celulitidy.

Léčba a prevence celulitidy

Celulitida neboli pomerančová kůže vzniká v důsledku změny tukových buněk v tkáních. Není rušivým jevem pouze z optického hlediska, ale může být i bolestivá a postihuje především ženy, jelikož jejich pojivová tkáň je měkčí než u mužů. Touto změnou kůže trpí až 80 % žen, příčinou jsou většinou poruchy metabolismu, lymfatického systému anebo hormonální změny, v důsledku čehož se celulitida projevuje většinou během dospívání, těhotenství anebo v menopauze. Špatné stravovací návyky a s nimi související nadváha vedou v naší společnosti k rychlému šíření celulitidy.

Léčba celulitidy

Obraz pomerančové kůže, nejznámější projev tzv. celulitidy, je předmětem stesků mnoha žen, a to již od období dospívání. Málokdo však již ví, že se nejedná o skutečnou nemoc a že i označení "celulitida" je z pohledu lékařské terminologie nesprávné. Proč? Koncovka "-itis", nebo "–itida" znamená totiž zánět, který nemá s tzv. "celulitidou" nic společného. A navíc, název "cellulitis, celulitida" se užívá pro hluboký bakteriální zánět kůže (růži).

Celulitida (lat. "adiposis oedematosum", "panniculopathia oedematofibrosclerotica" nebo "liposkleróza" či "lipohypertrofie"). Tzv. celulitida je následkem poruchy homeostázy pojivové tkáně kůže a podkoží. Celulitida je typickou změnou postihující ženy, vidíme ji v 90 – 98 % právě u žen všech věkových kategorií, projevy se objevují v pubertě a zhoršují se v graviditě a po přechodu.

Proč jsou postiženy právě ženy, to vyplývá z typické, rozdílné stavby podkoží žen a mužů – u žen je pojivová tkáň uspořádána radiálně do oblouku, u mužů tangenciálně. Z pohledu patologických změn tzv. celulitida představuje modifikaci tukové tkáně s postupnou přeměnou tukových lalůčků za účasti cévních změn a změn pojivové (vazivové) tkáně. Změny začínají v podkoží, ale jsou patrny nejvíce ve škáře a týkají se cév i základní hmoty škáry (tzv. glykosaminoglykanů, známých svou schopností vázat vodu; ty jsou zvětšené a způsobují klinicky patrný otok).

(převzatý článek)

Proč celulitida vzniká / Léčba a prevence

Víme, že na vzniku tzv. celulitidy se uplatňuje řada faktorů, z nichž můžeme některé ovlivnit, a tak vzniku tohoto kosmeticky nepříznivého stavu předejít. Patří mezi ně vlivy geneticko-konstituční, které lze ovlivnit stěží, ale též vlivy endokrinní (poruchy hladin hormonů, užívání hormonální antikoncepce) a dalších (metabolické a oběhové – chronická žilní a lymfatická nedostatečnost, obezita, sedavé zaměstnání, nevhodná obuv, oděv, poruchy držení těla atd.), na něž již můžeme aktivně působit.

Správný přístup k léčbě celulitidy by měl zohlednit všechny faktory, které se na jejím vzniku podílejí. Důležitým preventivním faktorem je zamezit vzniku obezity, a to již od dětství. Je důležitá jakákoliv fyzická aktivita. Bez léčby obezity a pohybové aktivity nemá žádný léčebný pokus smysl. Léčba zahrnuje jednak místní preparáty, které mají jen podpůrný účinek a užívají se jako doplněk léčby fyzikální.

Místní léčba - na kůži se doporučuje aplikovat řadu látek, které mohou ovlivnit stav škáry, a to enzymy (např. hyaluronidáza, L-thyroxin, L-karnitin, troxerutin) nebo látky ovlivňující tukovou tkáň (např. theofilin).

Fyzikální léčba - v léčbě tzv. celulitidy se používají presoterapie, lymfomasáž, léčba ultrazvukem, elekrtolipolýza a léčba některými vysokovýkonnými lasery.

Další léčba - léčba obezity, pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, správný oděv a obuv ..

Ruční lymfatická masáž

Lymfatická masáž je forma ruční manuální masáže a patří mezi jemné a pomalé hmatové masážní techniky, při kterých je tělo zbavováno přebytečné vody i odpadních látek. Uvádí v určité části těla nahromaděnou lymfu do pohybu za pomoci speciálních technik a hmatů, působí přímo na lymfatický systém, který se z 80% nachází v podkoží, a aktivuje ho.

Vedlejšími účinky lymfatické masáže je zahájení procesu odstranění problémů s celulitou a formování probémových partií těla. Po několika masážích také dochází ke zlepšení kvality pleti i vlasů a odlehčení Vášeho imunitního systému Při reflexní lymfatické stimulaci dochází k reflexnímu uvedení lymfy do pohybu drážděním určitých bodů v konkrétní oblasti těla. Jedná se o akupresurní techniku.

Ceník »

Lymfoven - lymfatická přístrojová masáž

Lymfoven a BTL-6000 Lymphastim je určen pro léčbu mízních (lymfatických) otoků, žilní nedostatečnosti, vhodný jako předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, rehabilitace poúrazových stavů spojená s otoky postižených končetin. Přístroj je také za dohledu lékařů vhodnou pomůckou při rehabilitaci sportovců a pracovníků, kteří mají nadměrné zatížení dolních končetin (regenerace). Více informací o Lymfoven a BTL-6000 Lymphastim (pdf).

Lymfatický systém tvoří cévy, které se nepřímo účastní krevního oběhu. Z krevního oběhu z tenkostěnných krevních kapilár, které tvoří přechod mezi tepnami a žilami, prosahují do tkání některé bílkoviny. Zabránit hromadění těchto bílkovin v tkáních má za úkol mízní (lymfatický) systém, který tyto bílkoviny, látky jímž se také říká lymfa nebo míza, sbírá a odvádí zpět do žil.

Lymfatické cévky se postupně spojují ve větší a větší až se nakonec v oblasti klíčku napojují do žilního systému. Součástí lymfatického systému jsou i uzliny, které plní funkci filtrů a tvoří přechod mezi povrchovým a hloubkovým lymfatickým systémem. Pokud dojde k poškození lymfatických cév úrazem, operací, infekcí apod. nemá potom lymfa kudy proudit a hromadí se v podkoží, za vzniku otoků (edémů).

Přístrojová lymfomasáž je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří jak lymfatický tak i žilní systém. Tato Lymfomasáž je speciální masáž, která má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy.

Indikace použití přistrojové terapie: vrozená postižení mízního systému, postižení mízního systému vlivem úrazu, operace, zánětu a ozáření, otoky končetin, revmatické otoky, odstraňování celulitidy, součást procesu formování těla.

Kontraindikace: otoky způsobené onemocněním srdce, jater, ledvin, akutní virové nebo bakteriální onemocnění, akutní žilní onemocnění, vředy.

Ceník »